Coola killa sparar energi


- Vi är unga och tänker annorlunda, vi satsar på energijobb och innovativa system, säger Jonas Hagman, vd på Expertkyl AB.
I Hemköps nya butik i Hagen i västra Göteborg har företaget installerat kyla och värme med ett styrsystem som halverar energiförbrukningen.

Jonas Hagman och hans bror Johan har växt upp i kylbranschen.
- Vi tog över företaget från pappa för fyra år sedan. Från början var det bara vi tre, men jag var vd några år innan vi tog över och då växte vi till 4 – 5 man. Nu har vi 21 anställda. Visst har vi haft lite växtvärk, men i stort sett har det gått bra, säger Jonas Hagman.
Han bubblar av entusiasm och energi. Jonas är säljaren, lillebror Johan som är lite tystare är servicechef. Johan är en mycket eftersökt man, mobiltelefonen ringer nästan hela tiden under intervjun. Företaget är modernt och uppkopplat, Johan har hela ordersystemet i sin minidatorliknande mobil.
Vi träffas vid Hemköp Hagen, en medelstor butik vid Långedragsvägen i västra Göteborg. Jonas möter utanför affärslokalen och Johan träffar vi inne i butiken.
I personalens fikarum förklarar Jonas Hagman företagets filosofi.
- Vår grej är energin. Vi satsar på innovativa system och sammanlänkar alla olika system och är helt märkesoberoende.
Affärsidén är att spara energi åt kunderna och ett helhetstänkande kring kyla, värme, styrning, energi.
- Vi har nu till och med ett dataprogram som räknar om energibesparingar till minskade CO2 utsläpp och översätter det till hur många mils bilkörning det motsvarar, säger Jonas.
Via korridorer, där det är ganska belamrat och inte alls lika välordnat som ute butiken, tar Jonas och Johan med oss till kylmaskinrummet.
Det är snyggt och rent, efter väggen till höger står tre frysmaskiner, rakt fram tre vätskekylaggregat och en värmepump, till vänster styrsystemet och i mitten på rummet pumparna för glykolvattnet.
Allt är frekvensstyrt och kylmaskinerna går i sekvens med varandra för största effektivitet.
Jonas och Johan påpekar hur tyst det är, förr när alla aggregat gick på högvarv kunde man inte prata i ett sådant här rum. Nu håller frekvensstyrningen nere varvtalet och ljudnivån.
Värmepumpen är också frekvensstyrd och hämtar sin värme från vätskekylaggregaten och frysaggregaten genom en vatten-vatten värmeväxlare.
- Bara under några av de varmaste månaderna om året när det inte behövs någon värme i butiken kyls den varma sidan bort på taket, resten av året återvinns den genom värmepumpen, säger Jonas.
Hemligheten med besparingarna i energi ligger inte i kylaggregaten.
- Det är samma kyldiskar och kylmaskiner som vanligt, det är styrsystemet som är finessen.
Hjärnan i systemet hittar man i ett manshögt gråmålat plåtskåp.
- Här till vänster i PLC-centralen sitter butikens hjärna, PLC-modulerna som kontrollerar frysdiskarna i butiken. Här till höger kylmaskinernas hjärna, PLC-modulerna som styr kylmaskinerna, förklarar Jonas.
Allt styrs av en Saia Duc, som sitter i skåpdörren och manövreras via en display på dörrens utsida.
- Vi ser allt som händer och vad som har hänt, vi kan gå tillbaka dag för dag och se alla värden, allt lagras på en hårddisk, säger Johan.
Systemet är webbbaserat och övervakas dygnet runt av Expertkyl med larm via SMS. Går larmet kan jourhavande via dator och internet se vad som hänt.
- Eftersom systemet är webbaserat kan Expertkyl AB:s leverantör av styrsystemet Partor logga in och hjälpa oss om det är något vi inte kan lösa.
Temperaturlarmen fördröjs 90 minuter för att hindra onödiga larm, om man till exempel lastar en frys full stiger temperaturen tillfälligt.
-  Men om en kompressor lägger av eller någon glömt att stänga dörren till ett kylrum får vi larmet omedelbart. Då kan vi åtgärda det direkt innan de i butiken märkt att något har hänt.
Systemet är optimerat för att spara energi och programmet i styrsystemet har två prioriteringar. Prio ett är att hålla temperaturen, prio två är att sänka energiförbrukningen.
- Om temperaturen är OK så höjer systemet framledningstemperaturen. Det ska vara så varmt som möjligt, inte göra onödig kyla utan bara kyla så mycket man behöver.
Principen är alltså att kyla så litet som möjligt.
- Normalt i branschen kyler man köldbärarvätskan till –8 grader. Men temperaturen behöver inte ligga på –8 hela tiden.
Med hjälp av två givare som mäter fukthalten i butiksluften anpassas temperaturen i kyldiskarna efter luftfuktigheten. Ju fuktigare luft, desto lägre temperatur behövs för att kunna hålla kylan. Med data från fuktgivarna i butiken och temperaturgivare i kyldiskarna anpassas kylmaskinernas effekt genom frekvensstyrningen.
- Åtta månader om året räcker det att köldbärarvätskan håller –3 grader, säger Jonas.
I systemet finns också magnetventiler som stänger om det blir för kallt i kyldiskarna.
- Man ska aldrig skicka mera kyla till disken än som behövs, varje gång en magnetventil stänger är det egentligen ett misslyckande. Det ska gå att programmera systemet för att få lagom kyleffekt utan att magnetventilerna stänger. Egentligen skulle magnetventilerna inte behövas, säger Jonas.
Vi går ut i butiken, Jonas pekar på en av fuktgivarna som sitter i taket framför mjölkkylen, den så kallade mejeriridån.
Ägaren till butiken, Hans Sahlman, satsar på miljön och har Svanmärkt butiken. Jonas visar hur energitänkandet går igenom i butiken, till exempel har frysarna lock.
- De behöver bara frostas av vart tredje dygn, mot utan lock normalt var åttonde timma, säger han.
I butiken träffar vi vice butikscheferna Thomas Ditlevsen och Jonas Albinsson som intygar att kylsystemet fungerar mycket bra.
- Absolut mycket mindre problem med nedisning än det brukar vara, säger Thomas Ditlevsen.
Expertkyl AB har i butiken installerat 125 kw kyla, 30 kw fryseffekt och 90 kw värmepumpseffekt. Totalkostnad för installationen är cirka tre miljoner kronor.
- Normallt kostar en butik av den här storleken mellan 700 000 och 900 000 kilowattimmar per år. Men vi klarar den på 375 000 kilowattimmar, en halvering av kostnaderna, till priset av cirka 30 procent större investering.
Låter som en god affär men enligt Jonas och Johan är det inte lätt att få fastighetsägare att förstå att de kan tjäna på att installera ett energismart system.
- De ser bara att de måste investera en miljon mer, inte att de sedan sparar kanske 20 procent per år, säger Jonas.
Han försöker övertyga kommunen om fördelarna.
- Vi vill få in smarta styrsystem i Göteborgs stads fastigheter, på dagis och skolor, men det är svårt.
Men i en nybyggnad vid kommunala Dalaskolan inte långt från Hemköpsbutiken installerar Expertkyl AB nu både kyla och värme.
Ett annat lyckat exempel på inbrytning är att Expertkyl AB installerat värme och kyla i det kommunala renhållningsbolaget Renovas huvudkontor. Man använder Mitsubishi Electrics VRV-system som verkar mot ventilationen.
- Vi sänkte energiförbrukningen med 70 procent och nu är deras fastighetschef vår bästa försäljare, skämtar Jonas.
Han och Johan menar att kylbranschen är en bransch i stark förändring.
- Det är nya tider i branschen. Det pågår ett generationsskifte, de gamla går i pension därför händer det mycket i kylbranschen, säger Jonas.
Jonas är 36 år, Johan är 28.
- Vi är unga och tänker på ett annat sätt än de gamla i branschen. För oss är det viktigt att spara pengar åt kunderna. Sparar kunderna pengar har de mera pengar över att investera i en kylanläggning, resonerar Jonas.
Uppenbart verkar den inställningen löna sig, företaget har expanderat från 4-5 anställda till 25 på fyra år.
- Att vi har uppnått våra mål, beror inte bara på att vi satsat på energi utan också på bra personal, vi har superkillar – skriv det! uppmanar Jonas.
Per-Olof Eliasson (Publicerad i tidningen Kyla)