POE REPORTAGE

Utbildning

POE REP

Utbildning i vid mening är nog det ämnesområde jag genom åren skrivit mest artiklar om.

Den tidning jag nu arbetar mest för är Universitetsläraren, Svenska universitetslärarförbundets tidning.

Där skriver jag om alla sorters universitetsfrågor, utbildningspolitik, pedagogik, fackliga frågor och även personporträtt.

Jag arbetar också en del för några av Lärarförbundets tidningar som Förskolan, Fritidspedagogen och Pedagogiska magasinet.

Tidigare har jag i olika omgångar skrivit mycket för både Skolvärlden och Lärarnas tidning.

© 2008 Per-Olof Eliasson | Original design Andreas Viklund